Tài phiệt Do Thái dùng truyền thông thu về 2.6 tỷ USD nhờ Short – bán khống

Source

Back to the list