BTC vượt mốc 21,000 USD khiến short thủ không kịp trở tay

Source

Back to the list