Thị trường đã hấp thụ hết lực bán Bitcoin, cá voi tích lũy nhiều XRP hơn Chainlink

Source

Back to the list